پرستاری حرفه ای برای سالمند با محدودیت حرکتی برای انجام فعالیت های شخصی

کد محصول: 852
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
مقدار سفارش نوبت
توضیحات مختصر

مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر ساعت برای بیمار/مددجوی عادی، سالمند با محدودیت حرکتی و ناتوانی در انجام فعالیت های شخصی( شامل کلیه خدمات پرستاری از جمله کنترل علائم حیاتی، ویزیت، تزریقات، پانسمان و ...) برای شیفت کاری بالاتر از 6 ساعت

 مبلغ 50000 هزار تومان به مبلغ فوق بابت هزینه رفت و برگشت پرستار به منزل بیماراضافه می گردد.

نکته: در مسیرهای دور و حاشیه شهرمشهد هزینه رفت و برگشت طبق توافق با پرستار مربوطه محاسبه می گردد.

توسط پرستار مربوطه آموزش های مورد نیاز شامل: تغذیه در سالمندی، جلوگیری از زخم بستر، تحوه تغذیه و پایش علائم حیاتی به خانواده بیمار صورت می گیرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی محتویات این سایت محفوظ است